Rólunk

A Szabad Nemzet Egyesület egy XXI. századi cselekvő nézetközösség, egy tetterős értékképviseleti civil szervezet.

Az Egyesület ismeri és elismeri a

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

– jelmondatot. Az Egyesület a keresztény kultúrkör, az európai civilizáció, az egységes magyar nemzet részese. Elutasítja a túlzott centralizációt, a multinacionális cégek, a gazdasági körök túlhatalmát, egyúttal egy alternatív globalizációt képzel el, amely tiszteli a múltat, a jelent, a jövőt.

Kiáll a közösségek önrendelkezése, az önkormányzatiság valamint az épített és természetes örökség, a fenntartható fejlődés mellett. Törekszik a népek és azok környezeteinek harmonikus együttélésére, az úgynevezett ökonemzet ideáljának megvalósítására.

Az Egyesület szerint a nemzet eleven közösség, melynek mozgatóereje nem csak a közös történelem, hanem az egymás iránti szolidaritás is.

A Szabad Nemzet Egyesület keresztényszocialista ideológiát követ, vallja az Isten, Haza, Család hármas értékrendet, azt, hogy az időseknek, fiataloknak, szegényeknek, gazdagoknak, betegeknek, egészségeseknek, a hátrányos és előnyős helyzetűeknek egymást kell segíteni egy prosperáló, igazságos társadalom működtetésében.

A Szabad Nemzet Egyesület egy határozottan antisoviniszta szervezet. Elutasítja az állami és a szervezeti terrorizmust, a gyűlöletkeltést, az üldözést és az üldöztetést, az elnyomás minden formáját az emberek életkora, neme, nemi identitása, faja, rassza, nemzeti, nemzetiségi, származása, fogyatékossága, vallása, felekezeti, politikai vagy más meggyőződése alapján. Az Egyesület síkra száll a kisebbségi jogok, a békés egymás mellett élés mellett. Az Egyesület tisztelettel, alázattal, lehajtott fejjel emlékszik minden népirtás sértettjeire, a világ minden pontján, a zsidó holokauszt és az örmény genocídium mártírjaira, a náci és kommunisták diktatúrák áldozataira, a világháborúk halottaira, a lemészárolt délvidéki magyarokra, a délszláv háborúk vértanúira, napjaink keresztényüldözésére.

A Szabad Nemzet Egyesület a lokálpatriotizmus alapján szervezi meg saját életét, kiemelt működési területe Budapest, mely nem csak az egységes nemzet fővárosa, hanem csaknem kétmillió ember otthona, ahol a globális folyamatok először és legerőteljesebben lokalizálódnak. Az Egyesület szellemiségét a budai várvédők bátorsága, a Pilvax kávéház márciusi ifjainak gondolatai, a Wolff-korszak városatyáinak pragmatikus lépései, a kitörés kényszerű bátorsága, a pesti srácok harciassága, a kalefosok küzdelme, a rendszerváltás lelkesedése inspirálta. Az Egyesület büszke a királyi zászlóra, az erdélyi színeket idéző budapesti lobogóra és a települést jellemző sokszínűségre, nyitottságra, arra is, hogy Budapest nem csupán egy nagyváros a sok közül, hanem kapu a nagyvilágra.

Ha bár a kulturális sokféleség elfogadása, a saját, fenntartható hagyományaink megőrzésénél kezdődik, a tradicionális, alternatív globalista hozzáállás nem jelenthet bezárkózást vagy kirekesztést, hiszen Isten illetve a természet színe előtt minden ember egyenlő, minden ember egyformán értékes.